RTÜKten EDEP kriteri

  • Home
  • RTÜKten EDEP kriteri
RTÜKten EDEP kriteri
Ekrandaki "edep"sizlik RTÜK'ü harekete geçirdi. Yeni kritere EDEP de girdi... Abone ol

RTÜK Yasası’nda yapılması öngörülen yeni düzenlemeyle “Yayınlar, edebe aykırı olamaz” ifadesi yasada yerini alacak. Edebe uygunluğu RTÜK belirleyecek

Yayınların içeriğine ve yayın organı sahipliğine ilişkin düzenlemeler öngören taslak, Başbakanlık’a sunuldu. Yeni düzenlemenin getireceği “yayın ilkeleri”nden bazıları şöyle:

MÜSTEHCENLİĞE ENGEL

Yeni düzenlemeyle, yayınların edebe aykırı olmaması ve müstehcenlik içermemesi gerekiyor. Taslakta, “Yayınlar, edebe aykırı ol minesota seo amaz” ifadesine yer veriliyor. Mevcut yasada yer alan “suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özellikleri yansıtılamaz” ifadesinin başına “terör” getirilerek, “terör ve suç örgütlerinin korkutucu, yıldırıcı özelliklerinin yansıtılmaması” olarak değiştiriliyor.

Yayınların ölçüsüz şiddet içermemesi ve hayvanlara karşı olan da dahil şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması gerekiyor. Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu madde kullanımını özendirici türden yayın yapılmaması isteniyor.

HABERDE EFEKT YASAK

Çocuk ve kadınların istismarına yönelik ve sadece kadın cinselliğini ve çocuk safiyetini işleyen reklamlara yer verilmemesi, çocukların ebeveynlerine ve öğretmenlerine duydukları özel güvenin kullanılmaması gerekiyor. Çizgi filmlerin en az yüzde 20’sini yerli yapım eserlere ayıracak. Yayınlarda belli oran ve saatlerde eğitim, kültür yayınları ile Türk Halk ve Türk Sanat Müziği programlarına zorunlu yer verilecek. Haberlerde doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemeyecek.

DOĞRUDAN DURDURMA

Düzenleme, RTÜK’e şu koşullarda doğrudan yayın durdurma yetkisi öngörüyor: “Milli güvenliğin gerekli kıldığı hallerd, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması kuvvetle ihtimal dahilinde ise, Başbakan veya görevlendireceği bakan, yayınını durdurabilir. Ayrıca gecikmesinde sakınca bulunan haller ile toplumu infiale sevk edecek yayınların yapılması durumunda Üst Kurulca programın yayınının durdurulmasına karar verilebilir. Bu karar, en geç 24 saat içinde karara bağlanmak üzere hakime sunulur.” Yürürlükteki yasa maddesine göre ise, yargı kararları saklı kalmak kaydıyla yayınlar önceden denetlenemiyor ve durdurulamıyor.

Ali Ekber Ertürk/AkşamKategori : GÜNCEL
Whatsapp İletişim